Sökning i väderdatabasen

Statistik månadsvis


Senaste

Sunderbyn: 18.60
Porsön: 17.56
Knöppelåsen: 18.20

Länkar

Byggbeskrivning tempgivare

Bygg din egen temputrustning

Vi kan väl med en gång säga att vi inte har provat någon
DOS eller Win version av digitemp.

Men ni har väl redan listat ut att vi kör linux versioner här, därför har vi ingen aning om hur
de andra versionerna fungerar eller inte fungerar.

Om du har en tidigare version av digitemp bör du uppgradera!
Vi har hittat en bugg i programvaran som ger felaktiga värden vid negativa tal

Komponent förteckning
KomponentElfa nr
1st DB-25 eller DB-9 kontakt Saknas
1st 1.5k ohms motstånd 60-125-12
2st 1N5818 Schottky Diode 70-102-67
1st 1N5228 3.9v Zener Diode 70-053-58
1st 1N5234 6.2v Zener Diode 70-054-08
1 eller flera Dallas DS1820 temperatur sensorer73-775-00
Kabel använd minst en skärmad tre-ledare, om du hänger på många sensorer
eller drar långa kabellängder, så kan det hända att du måste mata sensorerna med +5v

Pin nr för DB Kontakter
Pin nr förDB-25DB -9
DTR204
RXD32
TXD23
GND1,75
För DB-25 gäller det att pin 1 och 7 ska kopplas ihop

Pin nr för Dallas DS1820
1GND
2DATA
3+5v
Vänd DS1820:an så att beteckningen är rakt mot dig och benen rakt ner vi räknar från vänster till höger

Arbets beskrivning
1Löd fast 1N5228 3.9v Dioden mellan GND och DTR
med cathode ringen mot DTR
2Löd fast 1.5k ohms motståndet mellan RXD och TXD
3Löd fast en av 1N5818 Dioderna mellan RXD och TXD
med cathode ringen mot RXD
4Löd fast den sista 1N5818 Dioden mellan RXD och DTR med cathode ringen mot DTR
5Löd fast 1N5234 Dioden mellan RXD och DTR med cathode ringen mot DTR
6Anslut pin 1/GND på DS1820 till RXD och pin 2/DATA till DTR
var försiktig med värmen här!
(Då var det klart bara att testa om du lyckats med bygget)

Friskt kopplat hälften brunnet!

Här kan du ladda ner programvaran för att läsa av temperaturen digitemp

Här hittar du ett kopplingsschema koppla.gif

Un-X 2002